Članovi stručnog vijeća

Iva Stanković, studentica 2. godine stručnog studija Računarstva
e-mail adresa: istankovic@vub.hr

Ivan Lalić, student 3. godine stručnog studija Sestrinstva
e-mail adresa: ilalic@vub.hr

Marino Martinelli, student 2. godine stručnog studija Mehatronike
e-mail adresa: mmartinelli@vub.hr