Iva Stanković, studentica 2. godine stručnog studija Računarstva

 

e-mail adresa:  istankovic@vub.hr